Home page


 ©2001 Timoro

 
Timoro cooperates with foreign contractors all over the world.
Our specialists in professions mentioned on page ACTIVITIES are part of repair teams on board of Danish, Norwegian, Swedish, British, Dutch, American, and even South African shipowners.

Timoro współpracuje z kontrahentami zagranicznymi na całym ¶wiecie.
Nasi specjali¶ci w zawodach wymienionych na stronie ACTIVITIES niniejszej informacji wchodz± w skład grup remontowych na statkach armatorów duńskich, norweskich, szwedzkich, angielskich, holenderskich, amerykańskich, a nawet afrykańskich (RPA)